Bio

Justyna Warwas urodziła się w Czestochowie. Malarka, nauczyciel akademicki (Katedra Malarstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie). Zajmuje się również rysunkiem oraz fotografią. Kuratorka wystaw (współpraca z Ośrodkiem Kultury Gaude Mater w Częstochowie), związana z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych „Konduktorownia”. Od 2012 roku komisarz i współorganizator Międzynarodowego Biennale Miniatury w Częstochowie. Jej prace można oglądać na wystawach w Polsce i na świecie (m.in. Nowy Jork, Chiny, Nepal, Tajwan, Słowenia, Bułgaria, Chorwacja, Austria, Wietnam). Podróże są dla niej największą inspiracją w procesie twórczym. Zakochana w Azji i kulturze Wschodu.

Justyna Warwas was born in Czestochowa. Painter, academic teacher (Department of Painting at the Jan Dlugosz University in Czestochowa). She also works with drawing and photography. Curator of several exhibitions. Since 2012 Justyna is the commissioner of the International Biennial of Miniature Art. She presents her works at exhibitions in Poland and around the world (including New York, China, Nepal, Taiwan, Slovenia, Bulgaria, Croatia, Austria, Vietnam). Travels are her biggest inspiration in the creative process. In love with Asia and Eastern culture.

Ważniejsze wystawy zbiorowe/ Major collective exhibitions:

Wystawy indywidualne / Solo exhibitions:

News

Paintings

Drawings

Foto

Contact

warwas.justyna@gmail.com

facebook | instagram