Justyna Warwas urodziła się w Częstochowie. Studia ukończyła na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. Dyplom z malarstwa obroniła z wyróżnieniem w pracowni prof. Jarosława Kweclicha.

Równocześnie podjęła studia z zakresu fotografii na Akademii Fotografii w Warszawie. Dwukrotna otrzymała Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy.

Obecnie pracuje jako asystent na Wydziale Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Od roku 2012 komisarz Międzynarodowego Biennale Miniatury.
Na swoim koncie ma liczne wystawy krajowe i zagraniczne oraz publikacje fotograficzne i ilustracyjne w prasie polskiej i zagranicznej.